Primedbe i reklamacije

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači nam mogu dostaviti na sledeće načine:

na broj telefona 024/532-672 u periodu od 08-16h svakog radnog dana

putem email adrese office@p4.rs

   PIQUATTRO doo je u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, dok je u slučaju prihvatanja reklamacije u obavezi da po reklamacionom zahtevu potrošača postupi u ugovorenom primerenom roku kako je isti definisan u samom Zahtevu za reklamaciju, a koji ne može biti duži od 15 dana od podnošenja reklamacije.

   PIQUATTRO doo će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Korpa

Vaša korpa je prazna